Monday, 23 September 2013

कधीतरी.....

उकलत मनाची पाकळी
सांज हळवी होते;         कधीतरी.....

भिजवून पापणी ओली
रात्र हळवी होते;           कधीतरी.....

चुकवून पाहारे सारे
नजरा-नजर होते; कधीतरी.....


मोडून मनाची दारे,
तिची आठवण
उच ...!
येते;
ऊ...च!!ऊ...च!!!

(इतक्या रात्री कोण आठवण करतय कोण जाणे ?)
कधीतरी.....                                                            
                                                                               -मुकुंद

No comments:

Post a Comment